Contact Center 1800/1900
Tổng đài CSKH giải pháp cho các doanh nghiệp và tổ chức triển khai tư vấn, các thông tin giải đáp, CSKH hoặc các chương trình thương mại, giải trí, bình chọn,.. tạo dựng thương hiệu, niềm tin về sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp
Contact Center 1800/1900
  •  Tích hợp tổng đài IP PBX
  •  Tính năng IVR
  •  Tính năng chuyển văn bản   thành giọng nói (TTS)
  •  Phân phối cuộc gọi (ACD)
  •  Chức năng giám sát điện   thoại viên
  •  Quản lý báo cáo
  •  Chức năng hệ thống   SMS/SMSC
  •  Quản lý quan hệ khách   hàng
KHÁCH HÀNG CỦA CHÚNG TÔI
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Tôi rất thích mua hàng tại Elixir, mặt hàng rất đa dạng, hàng rõ nguồn gốc và nhất là có nhiều chương trình khuyến mãi thường xuyên cho khách hàng. Tôi sẽ tiếp tục ủng hộ Elixir!
Tôi rất thích mua hàng tại Elixir, mặt hàng rất đa dạng, hàng rõ nguồn gốc và nhất là có nhiều chương trình khuyến mãi thường xuyên cho khách hàng. Tôi sẽ tiếp tục ủng hộ Elixir!
Tôi rất thích mua hàng tại Elixir, mặt hàng rất đa dạng, hàng rõ nguồn gốc và nhất là có nhiều chương trình khuyến mãi thường xuyên cho khách hàng. Tôi sẽ tiếp tục ủng hộ Elixir!
Nguyên Thị Quỳnh Anh, trung tâm anh ngữ ABC
Nguyên Thị Quỳnh Anh, trung tâm anh ngữ ABC
Nguyên Thị Quỳnh Anh, trung tâm anh ngữ ABC
Nguyên Thị Quỳnh Anh, trung tâm anh ngữ ABC
TỐNG NGỌC ÁNH_Doanh Nhân
VŨ VIỆT HƯNG_ Kỹ Sư
VŨ THỊ HUYỀN_ Giáo Viên

Thời gian làm viêc: Sáng 7h - Đến 17h (Tất cả các ngày trong tuần).
phone